armenian-syrian-refugees

شهروند- علی شریفیان: تا هفته پیش ۳۵۰ پناهجوی سوری که به وسیله مرکز ارامنه ویلودیل اسپانسر شده اند، به کانادا رسیده و با کمک اعضای جامعه ارامنه اسکان داده شده اند.

تلفن لورنژ گاربوشیان، یکی از مسئولان مرکز مرتب زنگ می زند. مقامات اداره مهاجرت و پناهندگی به مسئولان مرکز خبر می دهند که چند پناهنده از مجموع پناهندگانی که اسپانسر شده اند، رسیده و منتظر آنها هستند تا برای استقبالشان به فرودگاه بیایند.گاربوشیان و داوطلبان دیگر مرکز روزانه حدود ۲۰ پناهجوی تازه از راه رسیده را در فرودگاه ملاقات می کنند و آنها را به مکان هایی که از قبل آماده کرده اند، می برند تا در خانه تازه خود ساکن شوند. مخارج حمایت یک ساله از یک خانواده ۴ نفره ۲۵ هزار دلار است و مرکز ارامنه ۱۰۷۹ نفر را اسپانسر کرده است. مسئولان مرکز می گویند اعضای جامعه ارامنه هزینه زیادی را متحمل نشده اند. آنها که علاقمند بوده اند تنها ۱۰۰ دلار برای پذیرفتن این پناهجویان کمک کرده است. گاربوشیان می گوید ما ارامنه تجربیات مشابهی داشته ایم و می دانیم که این پناهجویان به اجبار و زور خانه، خاطرات، کسب و کار و همه زندگی اشان را گذاشته و از کشور خود خارج شده اند. عقیقیان، پناهجوی تازه از راه رسیده می گوید در کشور تازه ای جایگزین شدن آسان نیست، اما ما اکنون جزیی از جامعه ارامنه هستیم و آنها در زمینه مختلف به ما کمک می کنند تا در خانه جدید خود جایگزین بشویم.