شهروند-  از تاریخ ۳۱ آگوست امسال تمامی اقلیت های جنسی در کانادا، اعم از تراجنسگراها، می توانند جنسیت خود را در پاسپورت کانادایی به صورت  “X” اعلام کنند و دیگر نیازی نیست که حتما زن “F” و یا مرد “M” باشند. این اتفاق تصمیمی بسیار مهم و تاریخی در کاناداست و همانطور که جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، بارها اعلام کرده، کانادا کشوری است که نقطه قوت آن گوناگونی قومیتی و جنسیتی است و همگان، وابسته به هر قومیت و جنسیتی، حق دارند که آزادانه و برخوردار از حقوق شهروندی برابر در این کشور زندگی کنند.

جاستین ترودو وعده داده بود که مدارک شناسایی دولتی مانند پاسپورت این حقوق را به احترام بشمارد و هم اکنون این وعده عملی می شود. تاکنون شهروندان کانادا تنها می توانستند در کارت های شناسایی خود مرد و یا زن باشند، اما هم اکنون می توانند گزینه ای را انتخاب کنند که نشان می دهند در این گروه بندی قرار نمی گیرند.

همچنین دولت فدرال این فرصت را به افراد می دهد که تا زمان اجرایی شدن این قانون برای بازبینی جنسیت خود در پاسپورت اقدام کرده و درخواست تغییر آن را از تاریخ ذکر شده بدهند.

امید است که این طرح تنها به پاسپورت محدود نشود و دیگر کارت های شناسایی دولتی نیز از آن پیروی کنند.