شهروند- آزاده داودی: در حال حاضر تورنتو هوای گرم بسیار بی سابقه ای را تجربه می کند و تنها چیزی که در این هوا خنک است بازار مسکن در این شهر است. آمار صادر شده از جانب انجمن املاک و مستغلات کانادا نشان می دهد که قیمت مسکن در این ماه نسبت به ماه گذشته در کل کانادا کاهش پیدا کرده است. این کاهش در کل کانادا تنها ۰.۷۷ درصد است اما برای سومین ماه متوالی است که اتفاق می افتد و از سال ۲۰۱۲ تاکنون بی سابقه بوده است.

در میان بازار املاک و مستغلات تورنتو بیشترین کاهش را شاهد بوده است و در ماه آگوست حدود ۲.۲۸ درصد نسبت به جولای کاهش داشته است و در طی سه ماه گذشته این کاهش حدود ۷.۴۸ درصد بوده است.

این آمار و ارقام نشان دهنده ی این است که بازار املاک و مستغلات در کانادا رو به سوی تعادل دارد و امید آن می رود که در آینده ای نزدیک و قابل پیش بینی این بازار حالت عادی خود را به دست بیاورد.