شهروند- آزاده داودی: فروشگاه Indigo در خیابان بی  و بلور اعلام کرده است که مشتریان می توانند در هنگام بازدید از فروشگاه سگ های خود را همراه داشته باشند. این فروشگاه شاید اولین مکان عمومی است که چنین اجازه ای را به مشتریان خود می دهد. اما این اتفاق با واکنش های گوناگونی از جانب مردم در فضای مجازی مواجه شده است. بسیاری از مردم از این اتفاق ناراحتند و می گویند که به سگ آلرژی دارند و این اتفاق نشان می دهد که سگ ها از آلرژی آنها برای این فروشگاه مهم تر هستند.

بسیاری گفته اند که Indigo  و صاحبان سگ ها باید بدانند که سگ ها ، غیر از سگ های نگهبان، به همه مکان ها تعلق ندارند و لزومی ندارد که همه جا همراه صاحبان خود باشند، اما موافقان این اتفاق گفته اند که سگ ها مانند فرزندان افراد هستند و گاهی نمی توان آنها را در خانه تنها گذاشت و مردم باید این را درک کنند و برای این تصمیم بسیار از Indigo تشکر کرده اند، زیرا این فروشگاه اولین فروشگاهی است که به دارندگان سگ چنین اجازه ای می دهد.

برخی گفته اند بهتر است سریع به هر چیزی واکنش منفی نشان ندهیم و اجازه دهیم که مرور زمان بد بودن و یا خوب بودن آن را نشان دهد. برخی دیگر از مردم نیز با نوشتن شوخی هایی این اتفاق را به سخره گرفته اند و می گویند آیا می توان حیوانات خانگی دیگر مانند اسب و مار را نیز به این فروشگاه آورد؟