شهروند- بسیاری از کسانی که سالها پیش به کانادا آمده اند می گویند که زمستان های کانادا دیگر به سردی و پر برفی گذشته نیست؛ واقعیتی که سازمان هواشناسی کانادا نیز آن را تایید می کند. آمار نشان می دهد که زمستان سال ۲۰۱۷ یکی از هفت زمستان گرم تاریخ کانادا بوده است.

اما گزارشات و پیش بینی های هواشناسی می گوید که زمستان ۲۰۱۸ سردتر از پارسال و بسیار پر برف خواهد بود و این اتفاق به دلیل پدیده La Nina است که منشا آن آمریکا است. هر چند که گویا گرمایش زمین بر روی پدیده La Nina نیز تاثیر خود را گذاشته است و نباید انتظار زمستان خیلی سرد ناشی از این پدیده مانند دهه های ۵۰، ۶۰ و یا هفتاد را داشته باشیم.

پیش بینی می شود که بارش های زمستانی و سرما در نواحی شرقی کانادا از اواخر دسامبر و ابتدای ژانویه شروع شود و در نواحی غربی از هم اکنون شروع شده است. هم چنین گفته می شود که کریسمس امسال سفید و کلاسیک خواهد بود. همچنین احتمال داده می شود که بارش های امسال بسیار بیشتر از بارش های پارسال باشد و با باد و بوران فراوان تری همراه شود و تا ماه مارس ادامه داشته باشد.