مینو همیلی دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی ـ بیمرز طی بیانیه ای اعلام کرده است که برای آزادی عالیه اقدام دوست، همبندی سابق خود، کمپینی به راه انداخته است.  


شماره ۱۲۱۷ ـ پنجشنبه  ۱۹ فوریه ۲۰۰۹


 

شهروند ـ مینو همیلی دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی ـ بیمرز طی بیانیه ای اعلام کرده است که برای آزادی عالیه اقدام دوست، همبندی سابق خود، کمپینی به راه انداخته است. در این بیانیه آمده است:

زنان برابری طلب، مبارزان آزاداندیش و عزیزانی که به جهانی بدون تبعیض می اندیشید، این بار رژیم  حاکم بر ایران بیست ضربه شلاق و سه سال حبس را برای زنی شصت ساله رقم زده است.

عالیه اقدام دوست در دهه ی۶۰ شش سال حبس را در زندان اصفهان متحمل شده بود و بار دیگر میرود تا محکومیت سه ساله دیگری را در زندان همان رژیم تجربه کند. چه اندازه صبر و استقامت می بایست تا او اینگونه ضربات شلاق را بر زخم های کهنه ی سالها پیش طاقت آورد و سه سال دیگر را در زندان بسر سپری کند؟

به راستی آیا با به بند کشیدن عالیه میتوان اندیشه را در قفس به اسارت گرفت؟

سی سال مبارزه ی بدون وقفه ی این زن در رفع نابرابری و تبعیض جنسی، او را بار دیگر به مصاف با احکام ناعادلانه ی رژیم حاکم کشانده‌ است. عالیه اقدام دوست این بار به دلیل شرکت در تظاهرات آرام ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ بازداشت شد. دادگاه بدوی حکم بیست ضربه شلاق و سه سال و چهار ماه حبس را برای این زن آزاده صادر کرد و دادگاه تجدیدنظر هم حکم  سه سال حبس را برای او تائید کرده‌ است. عالیه اقدام دوست اولین کسی بود که به دلیل شرکت در تجمع حکم شلاق و حبس طولانی می گرفت و قطعاً سابقه کیفری عالیه در حکم  جدید وی مؤثر بوده است. عالیه روز یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۸۷ تحت مراقبت ویژه از شهرستان فومن (شهر محل زندگی وی) به زندان اوین تهران منتقل شد.

خشونت اعمال شده در مورد عالیه اقدام دوست بیانگر خشونت سی ساله ای است که روزانه و به طور سیستماتیک نسبت به زنان آن جامعه اجرا میشود. این زن ۶۰ ساله زندگی خود را وقف دفاع از عدالت و برابری حقوق زن و مرد کرده است. عالیه شایسته ی  بیشترین احترام و حمایتها است. سکوت و بی تفاوتی برای هر وجدان آگاهی جایز نیست. باشد تا در تظاهرات و تجمعات هشت مارس امسال خواست آزادی زندانیان و عالیه اقدام دوست را در سرلوحه ی مطالبات خود بگنجانیم.

من به عنوان یک هم بندی سابق این زن آزاداندیش کمپینی را در جهت اعتراض به دستگیری وی آغاز کرده ام و از تمامی فعالان سیاسی، مدنی و … آنان که به رفع تبعیض جنسی معتقدند میخواهم با امضای این نامه و پیوستن به این کمپین در راه آزادی عالیه اقدام دوست گام بردارند.

به امید آزادی عالیه عزیز و تمامی زندانیانی که به خاطر عقایدشان به بند کشیده شده اند.

در پایان این بیانیه آمده است که جهت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت تغییر برای برابری

 www.we-change.org مراجعه کنید و یا با پست الکترونیکی mhomaily@yahoo.com تماس بگیرید.