کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۷   اعلام کرد که حمله به جامعه بهائیت در ایران با اعلام نیمه رسمی برای "انهدام کامل" آنها  به  …


شماره ۱۲۱۷ ـ پنجشنبه  ۱۹ فوریه ۲۰۰۹


 

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۷   اعلام کرد که حمله به جامعه بهائیت در ایران با اعلام نیمه رسمی برای "انهدام کامل" آنها  به سطح خطرناکی رسیده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران خواست که فورا تهدیدهای روزافزون خشونت بار خود را علیه اعضای جامعه بهائیت متوقف کند و افراد بازداشتی اقلیت مذهبی بهائی را که بدون هیچگونه اتهامی در زندان بسرمی برند، آزاد کند. این کمپین همچنین از جامعه بین المللی خواست که آزار و اذیت روزافزون اقلیت مذهبی بهایی را به شدت محکوم کنند.

دولت  در طول یکسال گذشته حملات خود را علیه اعضای جامعه بهائیت شدت داده است. در حال حاضر حداقل ۳۰ نفر از بهائیان در سراسر کشور در زندان بسر می برند. بهائیان که جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر دارند اقلیت مذهبی ای هستند که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده اند. بهائیان در طول ۳۰ سال گذشته مورد تبعیض های رسمی قرار گرفتند و حدود ۲۰۰ نفر از آنها از زمان انقلاب در سال ۱۳۵۷ به بعد اعدام شدند.  

به گزارش ایسنا در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۷، قاضی حداد؛ مقام رسمی قوه قضائیه اعلام کرد که دادگاه هفت تن از رهبران جامعه بهائیت به زودی برگزار خواهد شد. در این گزارش به نقل از حداد برخی از اتهامات این افراد "جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام" عنوان شده است.

اعضای رهبری جامعه بهائیت از فروردین ماه ۱۳۸۷ بدون دسترسی به وکیل در بازداشت هستند. شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل که وکالت آنها را به عهده دارد، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که ایشان هنوز از جزئیات کیفرخواست و محاکمه مطلع نیستند . انتظار می رود که پرونده این متهمان در طول این هفته قبل از دادرسی در اختیار ایشان قرار بگیرد.

بنظر می رسد که شدت حملات مقامات علیه بهائیان یک حیله روابط عمومی ای باشد برای اینکه بتوانند نتیجه دادگاه آنها را تحت تاثیر قرار بدهند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۷ گزارش داد که دادستان کل کشور؛ آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، در نامه ای به وزیر اطلاعات؛ محسن اژه ای نوشت که تشکیلات فرقه بهائیت "در تمامی رده ها غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنیت ملی مدلل و مستند است."

گزارش منتشره توسط خبرگزاری فارس در پایان چنین جمعبندی می کند که این نامه مجوزی است از سوی دادستان کل برای "برخورد قاطع با عناصر تشکیلات؛ تا انهدام کامل آنها" .

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی خواست که دادگاه بهائیان را متناسب با معیارهای بین المللی دادرسی عادلانه برگزار کرده و حقوق متهمان را در فضایی شفاف و آزاد تضمین کنند.

دولت ایران همواره مذهب بهایی را به ابزار دولت اسرائیل متهم کرده اما هرگز اطلاعاتی برای اثبات این اتهام ارائه نکرده است. در تبلیغات رسمی همواره برای اثبات این اتهام به این که  مرکز بین المللی بهائیان در حیفا، اسرائیل قرار دارد اشاره می شود، اما تاسیس این مرکز به زمان تبعید موسسان آن به دوران امپراتوری عثمانی در سال ۱۸۶۸ میلادی برمی گردد.