شهروند- پیشرفت دوچرخه سازی در تورنتو و تبدیل کردن این شهر به یکی از شهرهای مورد علاقه دوچرخه سواران مدیون تلاش های بی وقفه شبکه دوچرخه سواری بسیار کوچکی است که ۲۴ سال برای فرهنگ سازی و گسترش این روند تلاش کرد. این شبکه دوچرخه سواری در تورنتو که به اختصار CBN نامیده می شود به طور رسمی و در نامه ای اعلام کرد که به کار خود پایان می دهد و دلایل خود را نیز ذکر کرد. CBN می گوید که با وجود مسیرهای دوچرخه سواری ایجاد شده در سال های اخیر و پیشرفت مسیرهای دوچرخه سواری در خیابان های دان تاون تورنتو این شبکه فکر می کند که کار خود را انجام داده است و این فعالیت در تورنتو در دستان انسان های کارآزموده و کاربلد است و دیگر به این شبکه نیازی نیست. اگرچه دوچرخه سواری در تورنتو همچنان نیاز به پیشرفت دارد، اما تورنتوی سال ۲۰۱۷ بسیار پیشرفته تر از تورنتوی سال ۱۹۹۳ است.

شاید اندکی از مردم به خاطر داشته باشند که اولین برنامه استفاده مشترک از دوچرخه توسط CBN بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ راه اندازی شد و در بهترین حالت خود ۱۵۰ دوچرخه در اختیار علاقمندان قرار داد. هم اکنون برنامه های اشتراک دوچرخه در تورنتو بسیار پیشرفته است و با بودجه فراوانی از جانب دولت و شهرداری انتاریو حمایت می شود و در نقاط مختلف شهر می توان ایستگاه های آن را مشاهده کرد. در تاریخ ۱۱ دسامبر CBN با دوست دارانش در La Socialite در محله ی کنزینگتون خداحافظی می کند.