(بیمه سی جی ال- مسئولیت جامع)

یکی از مواردی که در بیشتر شرکت های معظم به چشم می خورد و به آن احترام می گذارند جشن گرفتن آخر سال است که در بیشتر موارد با سرو کردن مشروبات الکلی و جشن و پایکوبی مدیران و کارکنان همراه است. این گروه بعد از یکسال کار و تلاش توقع دارند که قبل از تعطیلات سال نو بتوانند دور هم جمع شده و موفقیتها و دستاوردهای حاصله را جشن بگیرند، البته مهمترین چیزی که از نظر یک مدیر هرگز فراموش نمی شود آن است که در کنار هر تفریحی قطعا مسئولیتی هم وجود دارد.

معمولا بهترین راه را میتوان در خرید بیمه مسئولیت جامع (سی جی ال) جستجو کرد که هم پوشش بیمه ای را در مقابل اشخاص ثالث فراهم می کند و هم اگر بر اثر مصرف مشروبات الکلی مورد یا مشکلی پیش آمد خسارات و غرامات حاصله را تا حد تعیین شده پرداخت می کند(البته این قسمت از بیمه جامع بایستی به صورت جداگانه خریداری شود و برایش اندک حق بیمه ای در نظر گرفته می شود).

یکی از دیگر ریسک هایی که در اینگونه موارد زیاد شاهدش هستیم زیاده روی در مصرف مشروبات الکلی و ایجاد مزاحمت برای بقیه حاضران می باشد. این احتمال وجود دارد که حتی پای پلیس هم به میان بیاید و بدتر از آن احتمال تحت تعقیب قرار دادن (سو کردن) شرکت یا همان موسسه ای است که برای خشنودی کارکنان و مدیرانش اقدام به برگزاری مهمانی کرده است، لذا اگر بیمه با الحاقیه و کلوزهای لازم به بیمه نامه اضافه شده بود که خوشبختانه شرکت بیمه به نیابت از طرف موسسه یاد شده در دادگاه حاضر می شود و همه خسارات یا غرامات وارده را پرداخت می کند. در این راستا همه هزینه های دادگاه هم در زمره هزینه های دادرسی پرداخت می گردد.

در جهان امروز دامنه مسئولیت بسیار گسترده شده حتی در بعضی موارد دیده شده که شخص یا گروهی برای جریحه دار شدن احساسات یا توهین به فرقه و آیین و مذهب یا حتی نام نیک از طرف مقابل اعاده حیثیت کرده و میلیونها دلار طلب کرده اند. شاید به همین جهت است که در کانادا به جای همه القاب سنتی به تبریک و تهنیت برای سال نو اکتفا می کنند. در اغلب موارد برای جلوگیری از پیش آمدن هر گونه سوء تفاهم در اینگونه مهمانی ها از نصب تابلوهای تبلیغاتی یا هرگونه شوخی نژادی ـ مذهبی و ملیتی بر حذر هستند.  از نظر قانونی این نوع سو کردن (تحت تعقیب قانونی قرار دادن) را “افترا- تهمت بیجا- هتک آبرو-نسبت دروغ دادن” می نامند و برایش بیمه نامه مربوطه با پوشش معقول هم وجود دارد. از آنجا که تشکیل پرونده حقوقی کمی احتیاج به زمان دارد و احتمال طولانی شدنش زیاد است لذا در بیمه نامه این موارد پیش بینی شده و برایش تدابیری در نظر گرفته شده است.

*افترا- تهمت بی جا- هتک آبرو-نسبت دروغ دادن   defamation