شهروند- شاید برای راکون ها نیز مانند مهاجران، تورنتو بهترین شهر دنیاست. در سال گذشته شاهد اتفاقات زیادی بودیم که به طریقی به یک راکون ارتباط داشت. از رفتن راکون به محل بار مسافران در فرودگاه پیرسون گرفته تا ساکن شدن آنها بر روی سقف بانک RBC و بیرون راندن کارمندان برای انجام تعمیرات.

چند روز پیش نیز حضور یک راکون در ریل قطار TTC در خط شماره ۱ موجب تاخیر فراوان در حرکت قطارها شد. راننده قطار بارها از مسافران به دلیل حرکت بسیار آهسته قطار معذرت خواهی کرد و اعلام کرد که یک راکون در مقابل ما در حال حرکت است و ما نمی خواهیم که او را بترسانیم بنابراین از شما می خواهیم کمی صبر داشته باشید تا راکون را به آرامی و با رعایت کامل نکات ایمنی نجات دهیم. خوشبختانه این بار نیز راکون گیر افتاده در ریل قطار به سلامت نجات داده شد و یکی از مقامات TTC نیز به طور رسمی از مامورانی که در نجات راکون دست داشتند تقدیر و تشکر کرد.

شاید مسافرانی که برای رسیدن به محل کار و یا دانشگاه تاخیر کردند چندان از این مهربانی ماموران خوشحال نباشند و یا حق را به راکون ندهند، اما غافل نباشیم در شهری که حیوانات  در آن اهمیت و احترام دارند، انسان بودن معنی عمیق تر و درست تری دارد.