شهروند- شاید فکر کردن به اینکه بالاخره کدام آشغال را در کدام سطل قرار دهیم هنوز برای بسیاری از افراد سخت باشد و در نهایت در هنگام قرار دادن زباله های تولید شده در محل کار و خانه هایمان کمی بی دقتی می کنیم، اما زمان آن فرارسیده است که کمی دقیق تر باشیم زیرا شهرداری تورنتو ماه گذشته اعلام کرد که ماموران بازیافتی در راهند و می خواهند به سطل های آبی ما سرک بکشند.

هدف از این کار آگاهی دادن به ساکنان در مورد مواد بازیافتی است که می توانند در سطل های آبی قرار دهند. هدف از این سرکشی اگرچه عدم اطمینان از استفاده بهینه از سطل های آبی است اما قرار است تا شهروندان کم دقت میزان جزیی نیز جریمه شوند تا در آینده با دقت بیشتری به سراغ سطل های آبی بروند. گفته می شود که سالیانه ۵۲۰۰۰ تن مواد اشتباهی به محل بازیافت فرستاده می شود که این اتفاق هزینه ای حدود ۱۰ میلیون دلار سالیانه بر گردن شهرداری می گذارد. از امروز مراقب زباله های بازیافتی خود باشیم و از این طریق هم از هزینه های شهرداری بکاهیم و هم کمی به کره زمین بیچاره مان کمک کنیم.