شهروند- پلیس تورنتو و شرکت مترولینکس اعلام کرد که بیش از ۱۰۰۰ کارتPresto  که هرکدام ۲۰ دلار اعتبار دارد از یک کمپانی فروش شخص ثالث دزدیده شده است. بررسی برای پیدا کردن سر نخ و اینکه این کارت ها توسط چه کسی دزدیده شده است ادامه دارد، اما تا پیدا شدن این کارت ها و سر نخ های اصلی شرکت مترو لینکس از خریداران کارت های Presto  درخواست می کند تا هنگام خرید کارت هایی که از قبل شارژ شده اند دقت کرده و این کارت ها را تنها از مراکز خرید رسمی آن تهیه نمایند.

به گفته پلیس و مترولینکس اقدامات لازم برای از کار انداختن این کارت های دزدیده شده انجام شده است. یکی از کارهایی که میتوان برای پیشگیری از خرید کارت های دزدیده شده انجام داد توجه کردن به تبلیغ آنلاین فروش این کارت هاست. برخی از تبلیغات می گوید که این کارت ها با قیمتی ارزان تر به فروش می رسد و این میتواند به مثابه زنگ خطری باشد.