زندگی در نزدیکی بزرگراه های پر ترافیک و دارای آلودگی صوتی شدید روی زوج هایی که تصمیم دارند دارای فرزند شوند، اثر ناخوشایندی دارد و احتمال این که حاملگی به مدت شش تا دوازده ماه به تأخیر افتد وجود دارد. جپ شولتز کریستنسن از مؤسسه ی کپنهاک دانمارک این موضوع را روی ۶۵۰۰۰ زن دانمارکی در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ بررسی کرده است و مطالعات او و همکارانش بر اساس طرحی از مرکز ملی باروری دانمارک انجام شده است. در اجرای این طرح زن هایی انتخاب شدند که قصد حاملگی داشتند و در مجاورت معابر پر ترافیک پر سروصدا زندگی می کردند. تحقیق قبلی نشان می داد که

زنانی که می خواستند حامله شوند و قصد خود را در ۶ دوره تخمک گذاری اجرا می کردند حدود سی درصد همان ماه اول حامله شده اند اما شانس حاملگی زن های مورد بررسی کریستنسن که خانه شان در حاشیه معابری با آلودگی صوتی ده دسی بل بود،  پس از ۶ الی ۱۲ ماه حدود ۵ تا ۸ درصد بود. این رابطه وقتی که عواملی مثل فقر و وجود اکسید ازت اضافه می شد بسیار شدیدتر می شد. به هر صورت تحلیل آماری گروه بررسی کننده نشان می دهد زنانی که حتی پس از ۱۲ ماه حامله نمی شوند علت ناباوری آنها آلودگی صوتی نیست و علل دیگری دارد.

کریستنسن می گوید آلودگی صوتی می تواند روی سلامت سیستم باروری زوج ها اثر بگذارد، اما روشن نیست که این عامل روی زنان و  یا روی زن و مرد هر دو اثر می کند.

تحقیق قبلی نشان می داد که رابطه ای بین اختلال خواب و کاهش باروری خانم ها وجود دارد همچنین می تواند روی کیفیت اسپرم مردان اثر بگذارد و باعث کاهش آن شود. یک بررسی انجام شده در سال ۲۰۱۳ نشان داد که صدای هواپیما روی ریتم تخمک گذاری زنان اثر دارد و در آن اختلال ایجاد می کند.

راشل اسمیت از امپریال کالج لندن می گوید که ارتباط آلودگی صوتی و سلامت انسان نگران کننده است، زیرا اثر کم آن روی افراد نیز در وضعیت سلامت کل  جمعیت تأثیر وسیع و شدیدی دارد.

از سال ۲۰۰۲ که طرح  Cohort پایان یافت بزرگراه های اروپا بسیار شلوغ تر، پر ترافیک تر و پر سر و صداتر شده اند. تنها در انگلیس بیش از دو میلیون خودرو بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ از معابر عبور کرده اند. کریستنسن می گوید رابطه ی بین آلودگی صوتی و باروری- قبل از آن که دستوری، اطلاعیه ای و یا پیشنهادی برای زوج هایی که می خواهند صاحب فرزند شوند صادر شود- نیاز به بررسی بیشتر دارد. اما اسمیت می گوید هر خانمی که در این مورد نگران است خوب است اتاق خواب خود را دور از معابر پر سر و صدا انتخاب کند و شب پنجره ها را ببندد.

ماری پدرسن از دانشگاه کپنهاک می گوید این وظیفه ی مسئولان طراحی شهری و دولت ها، شهرداری ها و سیاستمداران است که در مورد آلودگی صوتی و ترافیک معابر شهری فکری بکنند تا از صدمات احتمالی آن روی باروری زوجها جلوگیری شود.