شهروند- سه کارمند سابق حزب سبز کانادا رهبر این حزب، الیزابت می، را به بدرفتاری و قلدری در محل کار متهم کرده اند و می گویند باید هرچه سریعتر این خانم از کار کناره گیری کند و در سمت یک سیاستمدار معمولی به کارش ادامه دهد. یکی از این کارمندان می گوید زمانی که در این حزب فعالیت داشت بارها مورد حمله و عصبانیت خانم می قرار گرفته و دیده بود که خانم می کارمندان را در محیط کار مورد خشونت کلامی قرار می دهد. الیزابت می و مدیر اجرایی حزب سبز این اتهامات را رد کرده اند.

مدیر اجرایی این حزب می گوید خانم می بسیار مورد تقدیر همکاران است و همه به خوبی از او یاد می کنند و این ادعاها تنها ناشی از عصبانیت کارمندانی است که به هر دلیلی از این حزب جدا شده اند.

این حزب در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که پشت سر خانم می ایستاده است و برای بررسی و از بین بردن این اتهامات هرگونه اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.

خانم الیزابت می خودش را یک مسیحی بسیار وفادار به اصول اخلاقی می داند و می گوید که برخورد با آرامش و صلح جویی از آموزه های دینی اوست و بسیار به آنها بخصوص در محیط کار پایبند است، اما کارمندان قدیمی چیز دیگری می گویند و برخی از آنها می گویند که بارها دیده اند که دیگران مورد حملات خانم می قرار گرفته اند و جلوی دیگر همکاران سرکوب شده اند.