شهروند- در کانادا یک تفریح زمستانی خیلی پرطرفدار وجود دارد که بسیاری از شهروندان کانادایی در جای جای این کشور از آن در این ایام لذت می برند. این تفریح زمستانی سورتمه سواری با سگ نام دارد و قرار است که سگ هایی که در این تفریح زمستانی برای ما اوقات خوشی را فراهم می کنند تحت نظارت مستقیم کارشناسان باشند و به تمام امور بهداشتی و سلامت آنها به دقت رسیدگی شود.

اما برخی از شهروندان تورنتو که اخیرا به Windrift Kennel واقع در انتاریو برای سورتمه سواری رفته اند می گویند که سگ های این مکان بسیار بیمارند و از شرایط بسیار بد بهداشتی در عذابند.

این افراد ویدیویی نیز از این مکان در فیسبوک منتشر کرده اند و قبل از این اقدام با پلیس تماس گرفته اند و خواسته اند که این مکان سریع تعطیل شود.

سازمان OSCPA که به امور حیوانات رسیدگی می کند، می گوید چندین بار است که از این مراکز تفریحی شکایاتی به آنها رسیده است و با دقت و سرعت در حال بررسی آنها هستند و سریعا به این  منطقه  ی ویژه سرکشی خواهند کرد. ناظران می گویند که سگ ها در Windrift Kennel بسیار کمبود محبت دارند و بسیار کثیفند و بدن برخی از آنها زخم است.