شهروند: در اثر وقوع آتش سوزی در اصطبلی در غرب تورنتو، بیش از چهل اسب در آتش سوختند.

این اصطبل با نام Classy Lane Stables Training Centre در هشتاد کیلومتری غرب تورنتو، شمال همیلتون و نزدیک کمبریج بود و اسب های مسابقه تربیت می کرد.

آتش سوزی بعد از ساعت ۱۱ شب دوشنبه شب ۴ ژانویه رخ داد. بن والاس مربی اسب ها در یک مصاحبه ی احساساتی اظهار داشت که همه چیزش را از دست داده است. او افزود، اگر نه همه اسب ها، ولی بیشترشان بیمه نبودند.

رئیس آتش نشانی پوسلینچ گفت، وقتی که مأموران آتش نشانی به محل رسیدند، پنج اصطبل کاملا در آتش می سوختند و علیرغم تلاشی که تیم نجات کردند، نتوانستیم حیوانات را از داخل اصطبل ها نجات دهیم.

بارب و جیمی میلر مالکان این اصطبل به هنگام وقوع آتش سوزی در تعطیلات در فلوریدا به سر می بردند و خبر آتش سوزی را دیروقت شب دریافت کردندstable.

آنها در مصاحبه ای گفتند که ۴۳ اسب در این حادثه کشته شدند و به این ترتیب پنج شرکت کارشان را از دست دادند، چون دیگر اسبی برایشان نمانده، تمام کارکنان و مربیان اسب هم کارشان را از دست داده اند.

جیمی میلر گفت، از دست دادن اسب ها از لحاظ عاطفی خیلی سخت است. برای آنهایی که در این مجموعه قرار داشتند، از دست دادن شغل در درجه دوم قرار دارد تا از دست دادن اسب هایی که روزی هفت، هشت ساعت از روز را با آنها وقت صرف می کردند.

رئیس آتش نشانی گفت، میزان قطعی تخریب معلوم نیست و تنها می شود گفت این آتش سوزی مولتی میلیون دلار زیان در پی داشته است. هنوز دلیل آتش سوزی اعلام نشده است.