کمیته زنان سازمان دانش آموختگان ایران با صدور بیانیه ای اجرای حکم حبس برای عالیه اقدام دوست فعال حقوق زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا را محکوم کرد.

شماره ۱۲۱۸ ـ پنجشنبه  ۲۶ فوریه ۲۰۰۹


 

ادوارنیوز:کمیته زنان سازمان دانش آموختگان ایران با صدور بیانیه ای اجرای حکم حبس برای عالیه اقدام دوست فعال حقوق زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا را محکوم کرد.

در آستانه روز جهانی زن (۸ مارس) و رویه رایج در این ۳۰ سال؛ نادیده گرفته شدن مطالبات نیمی از شهروندان این مرزو بوم و ترس از پویایی بیشتر زنان در این برهه، سبب گردیده تا حاکمیت رفتارهای انتقام جویانه و سرکوب گرایانه ای را نسبت به جنبش زنان در پیش بگیرد و برخورد سخت قضایی با خانم عالیه اقدام دوست به جرم شرکت در تجمعی مسالمت آمیز که خواسته ای جز تغییر در قوانینی مانند ارث بری زنان و دیه آنها که امروز مجلس شورای اسلامی هم به باور تغییر آنها رسیده است بازتاب آن می باشد.

حکم خانم اقدام دوست در حالی اجرایی گردیده که هیچ گونه تناسبی میان جرم به ظاهر مرتکب شده و مجازات ۳ سال حبس وی وجود ندارد و او در هنگامه ای روانه ی زندان اوین می گردد که بسیاری از مجرمان اقتصادی و اجتماعی که سبب بسیاری از مشکلات بر جامعه ایران امروز هستند همچنان در مسند های خویش تکیه زده اند.

در پایان این بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی مراتب اعتراض خود را نسبت به اجراء این حکم ناعادلانه اعلام کرده است.