شهروند- اگر به دنبال حیوان خانگی هستید می توانید به وب سایت انجمن حمایت از حیوانات ادمونتون سر بزنید و یکی از ۵۰۰ حیوانی را که این مرکز از یک مغازه ی حیوان خانگی فروشی نجات داده است به سرپرستی قبول کنید. مرکز Edmonton Humane Society حدود ۵۰۰ حیوان خانگی را از یک مغازه و در حالی که در شرایط بسیار بدی به حال خودشان رها شده بودند نجات داده است. این مرکز این حیوانات را در آخر این هفته در پناهگاهی برای بازدید عموم در شهر ادمونتون می گذارد و امید دارد که تا پایان روز شنبه بتواند برای این حیوانات بیچاره صاحبانی را پیدا کند که از آنها نگهداری کنند و به آنها آسیبی نرسانند.

لیست کامل این حیوانات در وب سایت این مرکز وجود دارد و شامل سگ، گربه، خوک، پرنده و بسیاری حیوانات دیگر است.

بررسی ها برای روشن شدن دلیل این که چرا این حیوانات در مغازه ای در این شهر به حال خودشان رها شده بودند ادامه دارد و در صورت روشن شدن دلایل مجرم تا ۲۰,۰۰۰ دلار جریمه شده و تا آخر عمر از داشتن حیوان محروم خواهد ماند. رها کردن حیوان به لحاظ قانونی به این معنی است که ۲۴ ساعت به حیوانات آب و غذای کافی نرسد. خوشبختانه تمامی این ۵۰۰ حیوان در سلامت کاملند و در انتظار خانواده هایی هستند که محبت را از آنها دریغ نکنند.