شهروند- روز سه شنبه مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، در کنگره ی آمریکا حاضر شد و از جهان عذرخواهی کرد. او  طی این جلسه ی رسمی ۵ ساعته که با حضور ۴۴ سناتور آمریکایی و خبرنگاران بی شمار برگزار شد، مسئولیت رسوایی بی سابقه فیسبوک در رابطه با به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه ی ۸۷ میلیون نفر را پذیرفت.

زاکربرگ در آغاز سخنانش پذیرفت که فیسبوک اقدامات لازم برای جلوگیری از پخش اخبار جعلی، جلوگیری از نفرت پراکنی و حفظ امنیت اطلاعات افراد انجام نداده است.

او اما این اتهام را که این اقدامات به صورت خودخواسته و با آگاهی انجام شده است نپذیرفت. تمام مردم جهان، از جمله کانادایی ها، این رسوایی اخیر و بی سابقه ی فیسبوک شامل حالشان شده است. به گزارش این شرکت اطلاعات شخصی بیش از ۶۰۰ هزار کانادایی، به طور غیر موجه و بدون اجازه آنها، در اختیار شرکت مشاور سیاسی Cambridge Analytica  قرار گرفته است.

بیشترین میزان قربانیان این رسوایی در ایالات متحده ی امریکا هستند. شرکت مشاور سیاسی Cambridge Analytica  متهم است که از این اطلاعات در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ استفاده کرده است.

مقامات کانادایی می گویند که در تلاشند تا قوانین سخت گیرانه تری را برای جلوگیری از درج اطلاعات شخصی افراد و حفظ امنیت اطلاعاتی کانادایی ها اعمال کنند.

زاکربرگ روز سه شنبه اعلام کرد که فیسبوک مسئول این رسوایی است و در تلاش است تا اپلیکشن هایی را که باعث درج اطلاعات شده شناسایی کند.