شهروند- روز دوشنبه هفته ی جاری دو کودک ۸ ساله در مدرسه ی دولتی  Derrydown، واقع در تقاطع خیابان کیل و فینچ، بر اثر چکیدن آسفالت داغ بر روی پوست گردن و بازو دچار سوختگی خفیف و راهی بیمارستان شدند. هنگامی که این کودکان در سالن ورزش این مدرسه در حال بازی و ورزش بودند ناگهان آسفالت داغ از سقف سالن ورزش که در حال تعمیر بود بر روی آنها چکید. دو پسر ۸ ساله که آسفالت داغ بر روی پوست گردن و بازوی آنها چکیده بود در همین نواحی دچار سوختگی خفیف شدند و مسئولان مدرسه آنها را برای درمان به بیمارستان بردند.

این دو پسر تنها کسانی نبودند که مورد اصابت آسفالت قرار گرفتند و یک دانش آموز دختر نیز در همان حوالی حضور داشت که خوشبختانه آسفالت با لباسش برخورد کرد و دچار آسیبی نشد.

مدرسه ی   Derrydown دارای ۵۰۰ دانش آموز در سنین پیش دبستانی تا کلاس پنجم است. مدیر مدرسه در نامه ای از والدین کودکان معذرت خواهی کرد و به آنها این اطمینان را داد که تعمیر سقف تا اطلاع بعدی و تا بررسی کامل این ماجرا متوقف شده است. همچنین یک مددکار اجتماعی در مدرسه حضور دارد تا به دانش آموزانی که شاهد این ماجرا بوده و ترسیده اند کمک کند.