شهروند- وب سایت Backpage.com یکی از وب سایت هایی است که کارگران جنسی خدمات خود را در آن تبلیغ می کنند و از طریق آن برای خودشان درآمدزایی می کنند. این وب سایت توسط دولت ایالات متحده ی آمریکا به دلیل  احتمال سوء استفاده ی های جنسی از کودکان، قاچاق انسان و پولشویی بسته شده است. یکی از فعالان حقوق کارگران جنسی می گوید که بسته شدن این وبسایت نگرانی های فراوانی را برای کارگران جنسی در کانادا به همراه دارد، زیرا آنها برای کسب درآمد بسیار به این وب سایت و خدماتش وابسته اند و بسیاری از آنها نمی دانند در خارج از این وب سایت چگونه و در کجا خدمات خود را ارائه دهند.

بسیاری از کارگران جنسی تمایل چندانی به ارائه خدمات خود در خیابان ندارند و در خیابان احساس عدم امنیت می کنند. این کارگران جنسی برای تامین هزینه های زندگی خود به کارشان وابسته اند و بدون آن نمی توانند از پس هزینه های وام و دیگر مخارج برآیند.

پلیس تورنتو می گوید که وب سایت Backpage همیشه در بررسی های مربوط به قاچاق انسان بسیار کمک کرده است و رابطه ی بسیار خوبی با نیروی پلیس دارد.