شهروند- مردی که چهره اش ماه گذشته توسط پلیس تورنتو به عنوان یکی از قربانیان بروس مک آرتور منتشر شد، شناسایی شده است. این مرد  Kirushna Kumar Kanagaratnam نام دارد، اهل سری لانکاست و در زمان مرگ ۳۷ سال سن داشته است. او در تاریخی بین ۳ سپتامبر الی ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ توسط بروس مک آرتور به قتل رسیده است.

ماه گذشته بقایای این مرد در گلدانی در یکی از خانه هایی که مک آرتور در آنها کار می کرد پیدا شد و پلیس تورنتو بعد از عدم موفقیت در شناسایی این فرد از مردم کمک گرفت. این درخواست کمک باعث شد که دوستان و آشنایان بسیار دور Kirushna Kumar Kanagaratnam با پلیس تماس بگیرند و سرانجام به کمک مقامات بین المللی و کشور سری لانکا، بقایای جسد و ی شناسایی شد.

پلیس تورنتو اعلام کرد که Kirushna Kumar Kanagaratnam هیچ ارتباطی با محله ی همجنسگرایان تورنتو که به “Gay Village” شهرت دارد، ندارد.

بروس مک آرتور

بروس مک آرتور ، ۶۶ ساله و طراح مناظر شهری، هم اکنون به قتل درجه ی یک هفت نفر متهم است. او بقایای این افراد را بعد از کشتن در گلدان  و یا باغچه های منازلی که در آنها کار می کرد پنهان می کرد. نام های قربانیان بروس مک آرتور عبارتند از : اندرو کینزمن (Andrew Kinsman) 49 ساله، سلیم اسن (Selim Esen) 44 ساله، مجید کیهان ۵۹ ساله، سروش محمودی ۵۰ ساله، دین لیزوویک (Dean Lisowick) 47 ساله، Skandaraj “Skanda” Navaratnam 40 ساله و عبدالبصیر فیضی ۴۲ ساله. تحقیقات نشان می دهد که مک آرتور با برخی از این افراد رابطه ی جنسی داشته است.