شهروند- والری تئورت (Valérie Thé​orêt) 37 ساله و دختر ۱۰ ماهه اش ادل روشالت (Adele Roesholt) روز دوشنبه به خاطر حمله خرس گریزلی در یوکون جان خود را از دست دادند. والری اهل کبک و معلم مدرسه  و در حال سپری کردن

دوران مرخصی زایمان بود. والری و همسرش از طبیعت گردان حرفه ای بودند و از هر فرصتی برای لذت بردن از طبیعت استفاده می کردند. آنها مدت سه ماه بود که در نزدیکی دریاچه ی Einarson در ۴۰۰ کیلومتری شمال شرقی وایت هورس در مرز یوکون و مناطق شمالی در کابینی زندگی می کردند.

در زمان حمله همسر والری برای انجام اموری از مکان کمپ رفته بود و در هنگام بازگشت با یک خرس گریزلی در ۱۰۰ متری کابین مواجه شد. او بعد از تیراندازی به خرس به سرعت به سمت کابین رفت و با جنازه ی والری و دخترش روبرو گردید.

ظاهرا در زمان حمله والری و دختر ده ماهه اش برای پیاده روی از کابین خارج شده بودند. کسانی که این خانواده را می شناسند می گویند که آنها طبیعت گردان بسیار حرفه ای بودند و همیشه با تجهیزات کامل و با رعایت تمام نکات ایمنی در طبیعت گردش می کردند. اما خرس ها و دیگر خطرات قابل پیش بینی نیستند و ممکن است برای هرکسی اتفاق بیفتد.