شهروند- در کانادا تنها انسان ها نیستند که عاشق تحصیل کردن و کسب مدارج بالای کانادایی هستند بلکه گاوها نیز دلشان می خواهد سری در سرها در بیاورند و به مدرسه بروند! چهارشنبه ی این هفته تنی چند از این گاوهای وقت شناس و مصمم صبح زود وارد حیاط مدرسه ی ابتدایی  Cape St. Francis در شهر کوچک Pouch Cove در استان نیوفاندلند شدند تا همزمان با ورود کودکان به مدرسه آنها نیز مهارت های خود را نشان داده و در دل مدرسه جایی باز کنند.

واقعیت ماجرا این است که این گاوها که از مزرعه شان گریخته بودند در پی علف های سبز حیاط این مدرسه بودند که ظاهرا بسیار از علف های مزرعه شان خوشمزه تر و سبزتر و  هوس انگیز تر است. مدیر و مسئولین مدرسه با تلاش فراوان موفق شدند که این گاوهای کنجکاو را در کنجی نگه دارند تا به بچه ها آسیبی وارد نکنند. دانش آموزان این مدرسه اما از این اتفاق بسیار هیجان زده شدند و قرار است که قصه ای با مضمون “اگر گاوت رو بیاری مدرسه چی میشه؟” بنویسند. مدیر مدرسه به کمک شهردار شهر توانست با مزرعه دار تماس بگیرد و مزرعه دار نیز طی یک ساعت توانست این گاوهای ماجراجو را به خانه شان بازگرداند.