شهروند- اتفاق دلخراش تصادف روز دوشنبه به عقیده ی بسیاری نقطه ی عطفی برای شهر ما تورنتو بود و کشته شدگان این حادثه ی دردناک هیچ گاه از یاد و خاطره ی مردم مهربان این شهر نخواهند رفت. اما تنها مردم نیستند که برای همدردی با هم در روزهای گذشته در نورت یورک جمع شدند، بلکه سگ های مهربان تورنتو نیز به عنوان حامی و روان درمانگر در این مکان حضور یافتند.

 

روز پنجشنبه ۲۰ سگ مهربان که کارشان حمایت روحی و آرامش دادن به مردم آسیب دیده است در میدان ملستمن حضور یافتند و به رهگذران و مردمی که در این محل حضور داشتند اجازه دادند که دمی آرامش و محبت را در آغوش آنها تجربه کنند و از یاد خاطره ی تلخ چند روز اخیر خلاصی بایند. به قول شاهدان این سگ ها حال و هوای این روزهای نورت یورک را تغییر دادند و هرکدام در کار خود مهارت فراوانی داشتند و با لبخندشان مایه ی آرامش دل افرادی شدند که یا شاهد تصادف بودند و یا عزیزی را در این تصادف از دست دادند.

این سگ ها روز جمعه ساعت ۱۱ صبح بار دیگر برای تسکین آلام روحی و بهبود حال و هوای این منطقه در نورت یورک حاضر خواهند شد. سگهای با معرفت و مهربان تورنتو، بی حرف و کلامی اضافه و بدون توقع و به صورت کاملا داوطلبانه برای کمک رسانی آماده اند. قدرشان را بدانیم . ای کاش تمام انسان های این جهان مهربانی و صلح طلبی را از سگ ها بیاموزند.