بی بی سی: گروه سازمان دهنده اعتراض ایرانیان متقاضی پناهندگی سیاسی در یونان، هر گونه ارتباط میان این گروه و تهدید سفارت یونان در آمریکا را رد کرد.

“گروه اتحاد در مقابل نژادپرستی و تهدیدات فاشیستی” روز سه شنبه ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر ماه) هرگونه اقدام خشونت بار علیه سفارتخانه ها و موسسات و شهروندان یونانی در سراسر جهان را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از آتن، این سازمان چپ گرا که اعتراض ایرانیان متقاضی پناهندگی سیاسی در یونان را سازماندهی می کرده است، هرگونه ارتباط میان ایرانیان متقاضی پناهندگی در یونان و تهدید کنسولگری یونان در شهر لس آنجلس آمریکا را رد کرده است.

یک روز پیش و در پی تهدید تلفنی کنسولگری یونان در لس آنجلس، وزارت امور خارجه این کشور درباره احتمال حمله گروه های ایرانی به سفارتخانه ها و کنسولگری های این کشور در سراسر جهان هشدار داد و خواهان افزایش تدابیر امنیتی شده بود.

چند روز پیش از آن یک گروه از ایرانیان در شهر آتن و در واکنش به خودداری یونان از اعطای پناهندگی سیاسی و به منظور جلب حمایت های جهانی دست به اعتراض و اعتصاب غذا زدند.

هفت تن از ۳۶ نفری که اعتصاب غذا کرده اند، لب های خود را نیز دوخته اند.

اشکان یوسفی سخنگوی این معترضان به مالکوم باربانت خبرنگار بی بی سی در آتن گفته بود: “اینها پناهنده سیاسی هستند. اگر به ایران بازگردند، قطعا یا حکم اعدام در انتظار آنهاست، یا حبس ابد، و یا آنقدر شکنجه می شوند که می میرند. هر چه سریعتر باید به آنها پناهندگی اعطا شود. متاسفانه دولت یونان برخی از آنها را حتی مورد مصاحبه قرار نمی دهد.”

چند ماه پیش نیز شش نفر از ایرانیان با همین شیوه اعتراض کرده بودند که با درخواست پناهندگی شان موافقت شد.

در آن هنگام نماینده کمیساریای عالی پناهندگان گفته بود که “نارسایی” سیستم بررسی درخواست پناهندگان در یونان، از جمله عدم وجود کمیته تجدید نظر از یک سال پیش، سبب شده است که ۴۶ هزار نفر متقاضی پناهندگی در این کشور در انتظار باشند.

یونان به دلیل سوابقی که در امور مربوط به پناهندگان دارد، بارها مورد انتقادات جهانی قرار گرفته است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد وضعیت پناهندگان در یونان را بحران انسانی خوانده و گفته است نباید در اروپا چنین شرایطی وجود داشته باشد.

مقام های یونان می گویند مهاجران از آسیا، خاورمیانه و آفریقا به این کشور سرازیر شده اند و سایر اعضای اتحادیه اروپا کمک کافی در این زمینه به دولت یونان نمی کنند.