تعداد زیادی از مردم سریلانکا ساکن تورنتو در اعتراض به جنگ های داخلی در سریلانکا و سرکوب ببرهای تامیل و کشته شدن غیرنظامیان در وطنشان …


شهروند ۱۲۲۸  پنجشنبه  ۷ می  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار ـ پنج می: تعداد زیادی از مردم سریلانکا ساکن تورنتو در اعتراض به جنگ های داخلی در سریلانکا و سرکوب ببرهای تامیل و کشته شدن غیرنظامیان در وطنشان، در مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند. آنان با شعارهای "سریلانکا باید به کشتار تامیل های بیگناه پایان دهد" و "آزادی ببرهای تامیل" به سیاست های دولت سریلانکا در قبال جدایی طلبان تامیل اعتراض کردند. این تجمع در خیابان یونیورسیتی حد فاصل خیابان دانداس و کویین غربی به مدت چهار روز ادامه داشت و موجب اختلال زیادی در رفت و آمد در این محل شده بود. از این رو نیروهای پلیس تظاهرکنندگان را به پیاده روهای خیابان یونیورسیتی و آرموری  منتقل کردند.

از جمله خواست های تجمع کنندگان این بود که خبرنگاران اجازه داشته باشند به منطقه تامیل وارد شده و گزارش هایی از آن منطقه تهیه کنند تا جهانیان از واقعیتی که در آن کشور هست آگاه شوند و از سوی دیگر دولت کانادا و آمریکا سازمان ملل را مجبور کنند به وضعیت مردم تامیل توجه کند.

در پایان بین تظاهرکنندگان و پلیس درگیری پیش آمد که پلیس با دستگیری ۱۵ نفر به جرم اغتشاش از تظاهرکنندگان خواست محل را ترک کنند. آنان معتقد بودند باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در این جنگ مداخله می کند. پلیس تورنتو بیان کرد چنین اجتماعاتی عواقب سوئی در جامعه دارد از جمله رفت آمدها به کندی صورت می پذیرد و در برخی موارد رساندن بیماران به بیمارستان با ریسک زیادی برای بیماران مواجه می شود. بیمارستان مانت سنایی در همان محل تظاهرات قرار داشت.  دو هفته پیش همانند این اجتماع در حمایت از تامیلی ها در اتاوا برگزار شد که هزینه ۹۰۰ هزار دلاری در بر داشت. علاوه بر خسارت هایی که به برخی مکانها وارد شده بود، پلیس برای کنترل اوضاع مجبور به استخدام موقت نیروهای بیشتری شده بود.