۱۶شهروند- دیروز چهارشنبه رانندگان و عابرینی که که از نزدیکی پل میل وود در بزرگراه دن ولی عبور می کردند با صحنه ی عجیبی روبرو شدند و برای چندین ساعت فضای مجازی سرشار از عکس ها و توییت های مرتبط با آن بود. یک ماشین آبی رنگ از طنابی نازک آویزان شده بود و بین زمین و هوا در زیر پل معلق بود. این کنجکاوی و نگرانی رانندگان و عابرین موجب شد که حوالی ساعت ۷ صبح پلیس و آتش نشانی به این محل خوانده شود. پلیس بعد از تماس با شهرداری و اطمینان حاصل کردن از اینکه این ماشین متعلق به صحنه ی فیلمبرداری نیست،  اعلام کرد که این اتفاق جدی نیست و فردی خواسته است با مردم شوخی کند.

آتش نشانی توانست به کمک پلیس حوالی ساعت ۱۰ صبح ماشین را پایین آورده و بر روی زمین قرار دهد. سه ماشین آتش نشانی و ۱۴ آتش نشان برای بررسی این شوخی در مکان حاضر شده بودند.

پلیس تورنتو در گزارشات خود اطمینان داد که هیچ خطری متوجه هیچ فردی نیست و از مردم تقاضا کرد که در صورت در دست داشتن اطلاعات از دلایل این شوخی بی موقع با پلیس تورنتو تماس بگیرند.