شهروند- سخنگوی کمپین انتخاباتی داگ فورد، رهبر حزب محافظه کار انتاریو، قبول کرد که دوشنبه این هفته تعدادی از هنرپیشه های کانادایی را ساعتی استخدام کرده بود که با پوشیدن لباس های کمپین در میدان دانداس برای داگ فورد تبلیغ کنند. قرار بود که این هنرپیشه ها از ساعت ۲ تا ۸ شب در مقابل استودیوی CityNews، محل برگزاری اولین مناظره ی انتخاباتی رهبران احزاب، حاضر شده و به تظاهراتی به نفع داگ فورد بپردازند و خودشان را مانند طرفداران واقعی داگ فورد جا بزنند.

البته سخنگوی کمپین تبلیغاتی داگ فورد بعد از اینکه این خبر به بیرون درج کرد گفت که این اتفاق توسط یک داوطلب انجام شده و دیگر تکرار نخواهد شد.

خود این هنرپیشه ها می گویند که طی یک ایمیلی از آنها دعوت به کار شد و قرار شد که آنها برای پذیرفتن این نقش نفری ۷۵ دلار دستمزد دریافت کنند.

یکی از هنرپیشه ها که این درخواست را رد کرده بود در مکان حاضر شد و می گوید که چهره های آشنایی را در میان تظاهرکنندگان دیده است. به عقیده ی او این عمل خلاف روح دمکراسی در کاناداست.