شهروند- نتایج بررسی های “کیو اس”، تحلیلگران داده های آموزش عالی، ۱۵ شهر برتر جهان را برای دانشجویان معرفی می کند. این مرکز شهرهای مختلف جهان را بنا بر هزینه های زندگی، فعالیت کارفرمایان، مطلوبیت شهری، ترکیب دانشجویان، رتبه بندی دانشگاه ها و دید دانشجویان بین المللی بررسی می کند. بر اساس داده های جدید دو شهر مونترال و تورنتو کانادا در میان ۱۵ شهر برتر جهان برای دانشجویان هستند. مونترال در رتبه ی چهارم و تورنتو در رتبه ی ۱۳ ام قرار گرفته اند و جالب است که تورنتو و بوستون هر دو به این لحظ یکسانند و در این طبقه بندی رتبه ی یکسانی به آنها تعلق گرفته است.

 

 

رتبه بندی شهرها به قرار زیر است: ۱) لندن، ۲) توکیو، ۳) ملبورن، ۴) مونترال، ۵) پاریس، ۶) مونیخ، ۷) برلین، ۸) زوریخ، ۹) سیدنی، ۱۰) سئول، ۱۱) وین، ۱۲) هونگ کونگ ، ۱۳) بوستون، ۱۴) تورنتو، ۱۵) سنگاپور. اگر تنها یک آیتم در نظر گرفته شود به گفته ی این مرکز شهر تورنتو به لحاظ مطلوبیت شهری، رتبه ی اول را دارد و شهر بوداپست به لحاظ هزینه های زندگی برای دانشجویان اولین شهر جهان است.