شهروند- علی شریفیان: هفته گذشته توفان زمستانی بی سابقه ای حدود بیست و پنج ایالت آمریکا را در هم ریخت و به شکل های مختلف بر زندگی حدود هشتاد میلیون نفر از مردم تاثیر گذاشت.

در بخش مرکزی این توفان که حدود واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا ، ویرجینیا و ایالت های اطراف آن بود بیش از ۶۰ سانتی متر برف بارید. این امری بی سابقه است. بزرگراه ها دست کم تا روز سه شنبه هنوز به طور کامل پاکسازی نشده و قابل استفاده نبودند. در قسمت هایی ارتفاع برف به بیش از یک متر می رسید. اینهمه برف زندگی مردم را به کلی از روال معمول خارج کرد. مدارس و محل کارهای دولتی و خصوصی با هشدار فرمانداران تعطیل شدند. این تعطیلی هنوز در بعضی از قسمت ها ادامه داردsnow.

آمارها می گوید نزدیک به چهل نفر در تصادفات جاده ها و یا حوادث دیگر جان باخته اند. مقامات مسئول می گویند که تعداد واقعی ممکن است بیشتر از اینها باشد. مردم از دو سه روز پیش از ریزش سنگین برف به مغازه و سوپرمارکت ها هجوم بردند تا مایحتاج چند روزه ی خود را تهیه کنند و قفسه بیشتر سوپر مارکت ها به سرعت خالی شد. کار فرودگاه ها در مناطق مختلف عملا و تقریبا بطور کامل متوقف شد.

این توفان و ریزش بی سابقه برف در ایالات هایی که به ویژه به انتاریو نزدیک بودند، جاده های منتهی به کانادا را مسدود کرد و همینطور پروازهای زیادی از فرودگاه لستر. بی . پیرسون تورنتو لغو شد و کسانی که برای کارهای مختلف عازم آمریکا می شدند به اجبار سفر خود را به تاخیر انداختند.