شهروند- ۱۰۰ سال بعد از جنگ جهانی دوم بقایای سه سرباز کانادایی شناسایی شد. این سه سرباز که که در قطعه زمینی در میان یک بیمارستان و یک زندان در شهری کوچک در شمال فرانسه دفن شده بودند، اواخر سال ۲۰۱۰ در هنگام گودبرداری این زمین پیدا شدند.

 

در آن زمان تنها از روی علامت روی دکمه ها و مدال های باقی مانده تشخیص داده شد که این افراد متعلق به نیروی زمینی کانادا بودند. سرانجام بعد از هفت سال تلاش مداوم مورخین و علم پزشکی قانونی هویت این سه سرباز تشخیص داده شده است. این سه سرباز که William Del Donegan، Henry Edmonds Priddle و Archibald Wilson نام دارند در جنگ تپه ی ۷۰ در ۱۵ آگوست ۱۹۱۷ در فرانسه کشته شدند. هرسه آن ها اهل مانیتوبا هستند.

در جنگ جهانی اول و دوم در مجموع ۲۷۰۰۰ کانادایی کشته شده اند و همچنان تلاش برای احراز هویت بقایای آنها به کمک آزمایشات DNA ادامه دارد. بسیاری از آنها قبر ندارند و به طور اتفاقی مانند این سه سرباز بی نام و نشان در جاهای مختلفی از اروپا در این سالها پیدا شده اند. قرار است بقایای این سه سرباز به بازماندگان خانواده هایشان که بسیار پیر هستند برای ادای احترام تحویل داده شود.