شهروند- بامداد روز شنبه حوالی ساعت ۵ مردی در یکی از شهرهای ایالت اوهایو در آمریکا با پلیس محلی تماس گرفت و گفت خوکی او را دنبال کرده است و دست از سرش برنمی دارد. این مرد از پلیس کمک خواسته بود و می گفت نمی داند با این خوک چه کار کند!

 

در ابتدا پلیس محلی گمان کرد که شاید این مرد مست است و در خیالاتش با حیوانی فرضی در خیابان درگیر شده است و چندان او را جدی نگرفت، ولی اعلام کرد که افسر پلیسی را برای بررسی حادثه به این محل می فرستد. اما پلیس محلی در هنگام مراجعه به مکان متوجه شد که با یک مرد کاملا عادی و هشیار روبرو است و واقعا یک خوک که بسیار هم مهربان و خانگی است به دنبالش است. پلیس اعزامی می گوید که خوک ماده با دیدن پلیس به طرفش رفت و سعی کرد دل او را به دست بیاورد تا بهش محبت کند. پلیس این خوک را دستگیر کرد. روز بعد صاحب این خوک ماده که زویی نام دارد پیدا شد و او را به خانه برد.

دیدن خوک ماده خوشحال و مهربان در ماشین پلیس آمریکا به سوژه ای برای خنده بدل شد و به گفته ی پلیس حضور این خوک در ماشین پلیس خود طنزی است که دیدنش بیانگر آن است که هیچ چیز در این جهان چندان جدی نیست.