شهروند- به گفته ی وزارت جنگلداری و منابع طبیعی، آتش سوزی در جنگل های کانادا به دلیل گرم شدن هوا افزایش پیدا کرده است و این آتش سوزی ها به دلیل شدت آسیب به پوشش گیاهی و خاک حاصلخیز مناطق سوخته، تاثیرات منفی زیادی در دراز مدت به محیط زیست وارد خواهدکرد. یکی از این آتش سوزی ها که از ۱۸ جولای در جریان است آتش سوزی جنگل Parry Sound 33 در شمال استان شرقی انتاریو است. طی این آتش سوزی که همچنان در جریان است بیش از ۱۱۰ کیلومتر مربع سوخته و از بین رفته است. بسیاری از دانشمندان و محققان جنگلداری بعد از دیدار از این مناطق می گویند ممکن است که زمین و خاک این بخش های سوخته شده دیگر قابل بازگرداندن به شرایط قبل نباشد، زیرا حاصلخیزی زمین از میان رفته است و هیچگونه پوشش گیاهی و جانوری در این مناطق باقی نمانده است.

 

زمانی که خاک بر اثر آتش سوزی از بین می رود دیگر قابلیت نگهداری ریشه های درختان و تامین استحکام آنها را ندارد و کوچک ترین باد و توفانی می تواند درختان را از زمین جدا کند. آتش سوزی در جنگل ها تاثیرات بسیار منفی بر آب آشامیدنی دارد زیرا مواد شیمیایی حاصل از سوختن در دراز مدت راه خود را به آب های آشامیدنی پیدا می کند و مقابله با آنها بسیار سخت است. همچنین دود و کربن ایجاد شده از سوختن درختان و خاک برای هوا بسیار مضر است.

سوختن جنگل ها اتفاق عجیبی نیست و همیشه در همه جای دنیا اتفاق افتاده است. برخی از آتش سوزی ها برای درختان و جنگل ها مفیدند و به پوشش جانوری کمک می کنند. اما آتش سوزی های اخیر بسیار عمیق تر و شدیدتر هستند و گرم شدن کره ی زمین و تغییرات آب و هوایی از دلایل اصلی این اتفاق است.