شهروند- سالانه بسیاری از افراد به عنوان توریست و با ویزای موقت وارد خاک کانادا می شوند تنها برای این که نوزادان خود را در این کشور به دنیا بیاورند. این نوزدان، نوزادان گذرنامه ای نامیده می شوند. بر اساس قوانین کانادا، که مشابه بسیاری از کشورها نظیر آمریکاست، هر نوزادی که در این کشور متولد شود از همان ابتدا شهروندی کانادا را دریافت می کند فارغ از این که پدر و مادرش چه تابعیتی دارند.

 

اما بسیاری از مردم از این قانون سوءاستفاده می کنند و تنها برای گرفتن گذرنامه ی کانادا و در ضمن بارداری وارد خاک کانادا می شوند و بسیاری از آنها در هنگام گرفتن ویزا بارداری خود را فاش نمی کنند. تنها در یکی از بیمارستان های بریتیش کلمبیا در سال گذشته ۲۲ درصد نوزادان متعلق به افرادی بودند که به عنوان توریست وارد خاک کانادا شده اند. بسیاری از محافظه کاران در کانادا در صدد هستند تا تغییراتی اساسی در این قانون بدهند و از این طریق این امکان را از افرادی که به این دلیل وارد خاک کانادا می شوند سلب کنند.

این افراد معتقدند که افزایش میزان نوزادان گذرنامه ای باعث شده است که خدمات درمانی کافی در اختیار کسانی که شهروند کانادا هستند و در این کشور کار و فعالیت کرده و مالیات می دهند، ارائه نشود.

یکی از راه حل ها این است که افراد غیر کانادایی هزینه ی خیلی بیشتری را برای زایمان پرداخت نمایند تا از این طریق خدماتی که در اختیارشان قرار می گیرد جبران شود. راه حل دیگر سخت گیری بیشتر برای دادن ویزای توریستی به افرادی است که ممکن است باردار باشند. اما مخالفان این تغییرات معتقدند این قانون یکی از اصول دمکراسی در کاناداست و هر نوزادی که در این کشور متولد می شود بدون چون و چرا باید شهروند کانادا باشد.