شهروند، مونترال، علی شریفیان:  سی بی سی، رادیو کانادا، تلویزیون گلوبال و شمار قابل توجهی از دیگر رسانه های کانادا مانند رسانه های  ای  بی سی، سی ان ان آمریکا، گاردین و خبرگزاری های جهانی چون رویترز خبر فاجعه بسیار غم انگیز و غیرقابل جبران حریق عظیمی که روز یکشنبه گذشته موزه ۲۰۰ ساله ریو دو ژانیروی برزیل و تقریبا تمام آثاری که در این موزه بود، در خود بلعید و حاصل ۲۰۰ سال کار را از میان برد، بازتاب دادند. در پیوند با این فاجعه که یکشنبه شب ساعت هفت و نیم پس از نیمروز زمانی که بازدید کننده ای در موزه نبوده، رخ داده است، مایکل تمر  رئیس جمهوری برزیل گفته است:«امروز،روز غم انگیزی برای برزیل است.»

مدیر موزه  Alexander Kellner توضیح داده ۸۰ مامور آتش نشانی، حریق را کنترل و آن را مهار کرده اند، اما هنوز به درستی نمی توان گفت چه تعداد از آثار پر ارزشی که طی سالها در موزه گرد آورده شده بودند، از بین رفته اند.

گفته شده که حدود بیست میلیون قطعه کوچک و بزرگ از دوران امپراتوری های رم و یونان باستان تا آثار تاریخ معاصر در این موزه نگهداری می شده اند و از جمله فسیل هایی که در خود برزیل کشف شده بودند. این آثار بهیچ وجه قابل جایگزینی نیستند. زمانی که ماموران آتش نشانی به موزه رسیده اند، آبی در شیرهای آتش نشانی اطراف موزه نبوده است. گروهی از مردم در خاموش کردن این آتش سوزی گسترده با ماموران آتش نشانی همکاری کرده اند. این فاجعه موجب اندوه فراوان علاقمندان آثار تاریخی، هنری و فرهنگی شده تا به آنجا که تظاهراتی علیه کم کاری مسئولان برپا شده است.