شهروند ـ بیش از چهار دهه پس از اولین دیدار پدرش از چین در دهه هفتاد، جاستین ترودو ، نخست وزیر کانادا اوایل روز سه شنبه، به عنوان اولین بازدید رسمی اش و برای محکم کردن روابط اقتصادی با این کشور، وارد پایتخت چین شد. ترودو به همراه همسر و دختر ۷ ساله اش به این سفر رفت و اعلام کرد که امیدوار است تا این دیدار فرصتی باشد تا در روابط این دو کشور بازنگری شده و مناسبات از نو شروع شود.

trudeau--china

تاریخ نشان می دهد که رابطه ی چین با دولت های لیبرال کانادا همیشه بهتر بوده است. همچنین چین فراموش نکرده است که پیر ترودو از اولین رهبران غربی بود که در سال ۱۹۷۰ چین جدید را شناخت و در سال ۱۹۷۳ اولین نماینده ی پارلمان کانادایی بود که به این کشور سفر کرد.

خلاف دولت های محافظه کار که همیشه نگران روابط تجاری با چین بوده اند، دولت لیبرال از محکم  شدن پیوندهای تجاری بین این دو کشور استقبال می کند و ترودو معتقد است که کانادا می تواند با نزدیک شدن به چین از لحاظ تجاری منفعت زیادی کسب کند.