شهروند- فریبا ناصر سه سال است که از همسر ایرانی اش آرمین کریمی نیا در کانادا جدا شده است، اما این طلاق هیچ تفاوتی در حقوق شهروندی و انسانی اش ایجاد نکرده است  و او نمی تواند برای دیدن مادرش به ایران سفر کند زیرا همسرش حاضر نیست برای طلاق ایرانی  ـ اسلامی با او همکاری کند.

 

فریبا از سال ۲۰۱۲ تاکنون مادرش را ندیده است و می گوید که وکیلش به او هشدار داده است تا از سفر به ایران ممانعت کند، زیرا ممکن است همسرش دیگر به او اجازه ی خروج ندهد زیرا به لحاظ اسلامی و بر اساس قوانین ایران این دو هنوز زن و شوهر هستند.

فریبا در این اتفاق تنها نیست و بسیاری از زنان ایرانی در کانادا و بسیاری از جاهای دیگر دنیا زندگی می کنند که اگرچه از همسرانشان جدا شده اند ولی همچنان بازیچه ی این وسیله ی قدرتمند هستند؛ وسیله ای که بسیاری از مردان سنتی ایرانی می توانند به واسطه ی آن مانع آزادی و حقوق فردی این زنان شوند.

بر اساس قوانین ایران حق طلاق، به جز مواردی استثنایی، با مرد است و مردان می توانند به وسیله این حق مانع از آزادی زنان و سفرشان به خارج از کشور شوند.

فریبا هم اکنون با دو فرزند ۱۲ و ۱۴ ساله اش در ونکوور زندگی می کند و می گوید که اگرچه ۶ سال است که ازدواجش تمام شده است اما هنوز بار سنگین قوانین متحجر ایرانی را بر روی دوشش احساس می کند و از این موضوع خیلی در عذاب است. او می گوید که به این نکته آگاه است که هیچ کشوری نمیتواند برای این گونه قوانین در ایران کمکی کند، اما امیدوار است راهی پیدا شود تا او بتواند از زیر بار این اتفاق بیرون آمده و به دیدار مادرش برود. فریبا برای این کار نیاز به کمک قانونی دارد.