شهروند- اتحادیه ی کارگری کارمندان شرکت کانادا پست، با نام اختصاریCUPW،  دیروز دوشنبه اعلام کرد که ممکن است کارمندان این سازمان از تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸ در اعتراض به حقوق و دستمزد و قراردادهای کاری شان دست به اعتصاب بزنند. نتایج رای گیری کارمندان کانادا پست به زودی اعلام خواهد شد و در صورت مثبت بودن این رای گیری کارمندان تحت اتحادیه ی CUPW به طور رسمی از ۲۶ سپتامبر وارد اعتصاب می شوند.

 

این اعتصاب عملکرد ۸۰۰۰ کارمند روستایی و ۴۲۰۰۰ کارمند شهری را تحت تاثیر قرار خواهد داد. قراردادهای کاری این افراد از دسامبر سال ۲۰۱۷ باطل شده است و از آن تاریخ نمایندگان اتحادیه به کمک یک شخص سوم قانونی در تلاشند تا موارد اختلاف را با کانادا پست حل و فصل کرده و به یک نتیجه گیری نهایی و به نفع طرفین دست یابند. اما این توافق تا کنون حاصل نشده است.

یکی از موارد ویژه ی اختلاف، به گفته ی رئیس اتحادیه ی CUPW، تفاوت بارز حقوق و دستمزد بین کارمندان مناطق روستایی و شهری است.