بعدازظهر روز دوشنبه هفدهم سپتامبر به مدت ۹۰ دقیقه فیلیپ کویار، رهبر حزب لیبرال، فرانسوا لوگو، رهبر ائتلاف آینده کبک، ژان فرانسوا لیزه، رهبر حزب کبکی ها و مانون ماسه، یکی از دو سخنگوی حزب همبستگی کبک از ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه پس از نیمروز، دومین مناظره از سه مناظره ی توافق شده خود را به زبان انگلیسی انجام دادند.

این مناظره به وسیله وبا مدیریت شبکه های سی بی سی، سی تی وی و چند شبکه تلویزیونی و ایستگاه رادیویی انگلیسی زبان دیگر مونترال و کبک و همینطور روزنامه انگلیسی گزت برنامه ریزی و انجام شد.

مناظره انگلیسی را خانم ها دبورا آربک مجری سی بی سی و موتسومی تاکاهاشی از سی تی وی مدیریت کردند. قبل از هر چیز به لحاظ سخن گفتن به زبان انگلیسی، رهبران نمره قبولی گرفتند و البته از میان چهار رهبر فیلیپ کویار این زبان را همانند فرانسه که زبان مادری اوست، صحبت کرد.

مناظره به این دلیل انجام شد که از ۸ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۳۶۱ نفر جمعیت کبک (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶) فرانسه زبان ها «فرانکوفون ها» کمی بیش از ۷۷ درصد و پس از آنها انگلیسی زبان ها حدود ۵ .۷ درصد را تشکیل می دهند.

باید خاطرنشان کرد اکنون می توان گفت در سال ۲۰۱۸ که دو سال از آن سرشماری می گذرد به همان نسبت که بر فرانکوفونها افزوده شده، انگلوفون ها هم زیاد شده اند. بر جمعیت کبک باید گروهی را که به هر دو زبان فرانسه و انگلیسی سخن می گویند را هم افزود. این گروه که آلفون نامیده می شوند، زبان مادری شان زبانی غیر از دو زبان رسمی کانادا و فرانسه زبان رسمی کبک است. این افراد، هم حق شهروندی دارند و هم واجد شرایط رای دادن هستند. به دلیل نخست، باید در جریان امور از جمله امور سیاسی قرار بگیرند و به دیگر این که آرای آنها تعیین کننده است.

این مناظره برنده مشخصی نداشت ولی در نظرسنجی ها به گزارش گزت روز ۱۸ سپتامبر ائتلاف آینده کبک جایگاه قبلی خود را از دست داده و حالا با حزب لیبرال شانه به شانه شده است.

ائتلاف آینده کبک با ۳۱ درصد  و حزب لیبرال با ۳۰ درصد شانه به شانه  و به ترتیب حزب کبکی ها با ۲۱ درصد و حزب همبستگی کبک با ۱۴ درصد حمایت رای دهندگان را دارند.

مهمترین موضوعاتی که در این مناظره مطرح شدند، موضوع خدمات درمانی، امور مالی کبک و از اینها هم مهمتر موضوع مهاجرت و مهاجران کبک بود.

در حال حاضر کبک هر ساله ۵۰ هزار مهاجر و پناهنده می پذیرد. فرانسوا لوگو گفت ما این تعداد را به ۴۰ هزار نفر کاهش می دهیم که با مخالفت فیلیپ کویار نخست وزیر روبرو شد.

لوگو با اشتباهی بسیار عیان گفت ۵۰ هزار نفر به سرعت شهروند می شوند بدون اینکه زبان فرانسه را آموخته باشند و با هویت کبکی ها آشنا شده باشند که کویار او را تصحیح کرد و گفت گرفتن شهروندی دست کم سه سال طول می کشد. لوگو خواستار آن شد که از مهاجران پیش از ورودشان امتحان زبان فرانسه و اطلاعات درباره کبک گرفته شود. سه رهبر دیگر این کار را امری غیر عملی دانستند.

مناظره اول رهبران غروب روز پنجشنبه هفته گذشته ۱۳ سپتامبر انجام شده و حالا تنها یک مناظره دیگر در فاصله ای که از امروز تا روز اول اکتبر داریم، که در روزهای باقیمانده انجام خواهد شد.