در پی فراخوان گردهمایی در شهرهای بزرگ جهان در حمایت از خیزش مردم ایران، ایرانیان تورنتو هم روزهای شنبه و یکشنبه (۱۹ و ۲۰ فوریه) در میدان مل لستمن در قلب نورت یورک گرد آمدند تا همراهی خود را با مردم ایران نشان دهند.

روز شنبه هوا بسیار سرد و با بارش برف همراه بود. سکولارهای سبز تورنتو این گردهمایی را سازماندهی کرده بودند و با وجود سرمای شدید و اطلاع رسانی دیرهنگام جمعیت خوبی آمدند و دو ساعت با شعار دادن و نمایش پلاکاردها توجه عابران کانادایی را نسبت به مسائل ایران جلب کردند.

یکشنبه نیز هوا متعادل تر بود و جمعیت نسبتا بیشتری در این گردهمایی که کمیته همبستگی با مردم ایران و جبهه متحد دانشجویی و دانشجویان ایرانی حقوق بشر دانشگاه یورک سازماندهی کرده بودند،  شرکت کردند.