بر اساس گزارش های رسانه ها از انتاریو قرار شده در نهایت انتخابات شهری تورنتو برای انتخاب ۲۵ عضو شورای شهر از ۲۵ ناحیه انجام شود. حوزه های ۲۵ گانه از نظر محدوده جغرافیایی مثل حوزه های انتخاباتی فدرال و حکومت استانی خواهند بود. گروهی از اعضای کنونی شهر توصیه کرده بودند که نواحی انتخاباتی از ۴۵ به ۴۷ ناحیه افزایش پیدا کند اما تا سال ۲۰۲۶ که جمعیت نواحی مورد نظر این گروه هر کدام به ۶۱ هزار نفر برسند به این توصیه عمل نخواهد شد.

داگ فورد، نخست وزیر دولت محافظه کاران پیشرو انتاریو در نهایت بر خلاف انتقادات بسیار با استفاده از بند ۳۳ منشور حقوق و آزادیهای شهروندان، قانون مورد نظر خود را در مجلسی که اکثریت آن را نمایندگان حزب تحت رهبری اش تشکیل می دهند، به تصویب رساند و اکنون باید اجرا شود.

او مدعی است کاهش تعداد اعضای شورای شهر سبب صرفه جویی ۲۵ میلیون دلار در یک دوره ۴ ساله خواهد شد. بودجه شهرداری تورنتو ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است. اگر با همه افت و خیزهایی که مردم تورنتو درباره بالا و پائین شدن تعداد اعضای شورای شهر و هیئت امنای مدارس شاهد بوده اند، در روز ۲۲ اکتبر برای انتخاب نمایندگان ۲۵ ناحیه انجام شود، این نخستین بار خواهد بود که در امور اجرایی شهر تورنتو و در کل امور جاری انتاریو پس از سال ۱۹۴۳ (۷۵ سال پیش) از بند ۳۳ مندرج در منشور حقوق و آزادیهای شهروندی استفاده می شود.

از سوی دیگر جان توری، شهردار تورنتو با مخالفت و اعتراض شدید گفته است که دخالت دولت استانی را در انتخابات دولت شهری نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. شهردار تورنتو تاکید کرده به وکلای شهرداری اختیارات کامل قانونی داده شده که این موضوع را در دادگستری دنبال کنند. همه این تغییر و افت و خیزها به شدت مردم و کاندیداها را گیج کرده است.

یادآوری آنکه بر اساس سرشماری ۲۰۱۶ جمعیت تورنتو ۲ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۵۷۱ نفر است. این شهر با جمعیت نواحی اطرافش  بالغ بر ۵ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۴۰ نفر می شود. تورنتو بزرگترین شهر کاناداست و به لحاظ چند فرهنگی بزرگترین شهر جهان محسوب می شود. زبان اصلی تورنتوی بزرگ انگلیسی است، اما ۲۰۰ اقلیت این متروپولیتن به ۱۶۰ زبان مختلف حرف می زنند. تورنتو مقصد درصد زیادی از مهاجران به کاناداست.