در رای گیری که روز دوشنبه ۲۴ سپتامبر صورت گرفت بجز دو حزب اصلی محافظه کاران و لیبرال ها، برای نخستین بارحزب آلیانس مردم نیوبرانزویک، و حزب سبز این استان هم هر کدام ۳ کرسی به دست آوردند. لیبرال ها با ۳۷.۸ درصد و محافظه کاران با ۳۱.۹ درصد آرای مردم، کرسی های خود را به دست آورده اند.

آنچه مسلم است، دولت سی و نهم این استان، دولتی اقلیت خواهد و هم برایان گالانت، رهبر حزب لیبرال و هم بلین هیگز، رهبر محافظه کاران قصد دارند با مراجعه به فرماندار کل نیوبرانزویک اجازه ی تشکیل این دولت اقلیت را به دست آورند و پس از کسب اجازه با مذاکره با دو حزب کوچک اختیارات و ائتلاف با آنها امور حکومتی را در دست بگیرند.

یادآوری آن که، آخرین دولت اقلیتی که در این استان تشکیل شده در سال ۱۹۲۰ یعنی ۹۸ سال پیش بوده است.