شهروند- جنیفر کیسمت، کاندیدای انتخابات شهرداری و رئیس برنامه ریزی سابق تورنتو، می گوید که تصمیم دارد در صورت برنده شدن در انتخابات کاربری سه زمین گلف در تورنتو را تغییر داده و و آنها را به فضاهای شهری برای استفاده ی عموم تبدیل کند.

سه زمین گلف مورد نظر عبارتند ازDon Valley، Scarlett Woods و Dentonia Park که به ترتیب در نورت یورک، رزلندز و اوکریج قرار دارند. کیسمت می گوید کاربری حال حاضر این زمین ها اصلا استفاده ی درستی نیست و نشان می دهد که شهرداری تورنتو در این مورد اشتباه کرده است و در حال ضرر دادن است.

 

به قول او کارهای بسیار زیادی می شود با این زمین ها کرد که مردم عادی بیشتری بتوانند از آن بهره مند شوند. اگرچه استفاده از این زمین های گلف بسیار کاهش پیدا کرده است، اما شهرداری تورنتو تصمیم دارد طی ۸ سال آینده رقمی معادل ۱۰میلیون دلار برای بهبود این زمین های گلف هزینه کند که به گفته ی کیسمت اصلا برنامه ی درستی نیست.

کیسمت می گوید باید این زمین ها  به روی مردم باز شود و مردم محله به شیوه ای که مطلوبشان است از آنها استفاده کنند. جان توری، شهردار فعلی تورنتو می گوید امیدوار است منظور خانم کیسمت تبدیل این زمین های گلف به آپارتمان های کاندو نباشد، زیرا به عقیده ی توری استفاده ی بهینه معمولا با ساخت و ساز درگیر است.