tory

شهروند- علی شریفیان: استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال همراه با جان توری، شهردار تورنتو و جو الیور، وزیر دارایی کابینه اش در کمیسیون مجتمع هیل کرسنت به اتفاق هم اعلام کردند که دولت فدرال تا یک سوم مخارج احداث طرح اسمارت تِرَک را خواهد پرداخت.

نخست وزیر یادآور شد که شهرداری تورنتو باید تقاضانامه ای برای گرفتن این بودجه به دولت فدرال ارائه دهد. این کمک که سالانه یک میلیارد دلار است مانند دیگر شهرهای کانادا از سال ۲۰۱۹ شروع خواهد شد. این کمک مالی عمده برای احداث اسمارت ترک تورنتو در بودجه ارائه شده به وسیله جو الیور که نماینده انتاریو در مجلس است در بودجه وزیر دارایی آورده شده بوده است.

اسمارت ترک طرحی است که برای حل مشکل بزرگ ترافیک تورنتو در جریان مبارزات انتخاباتی شهری بوسیله جان توری عرضه شد. در آن زمان گروه زیادی این پرسش را مطرح کردند که هزینه های اجرای این طرح از کجا و چگونه تامین می شود. وعده هارپر برای پرداخت یک سوم هزینه اجرای طرح جان توری اکنون می تواند پاسخی به آن پرسش ها باشد.