شهروند- Peel Community Centre واقع در می سی ساگا به کسانی که اولین بار است قدم به خاک کانادا گذاشته اند و یا به هر دلیلی نتوانسته اند در زمینه ی کاری خودشان در تورنتو کار پیدا کنند کمک می کند که در صورت تمایل به شهرهای کوچک تر که حدود ۱۰,۰۰۰ نفر جمعیت دارند رفته و در زمینه ی کاری خودشان مشغول بشوند.

بنابرگزارشات کارشناسان کاریابی در مرکز Peel  جوانان کانادایی از این جوامع کوچکتر برای تحصیل خارج شده و وارد شهرهای بزرگ در کانادا می شوند و بعد از پایان تحصیلات به شهرهای خودشان بر نمی گردند بنابراین موقعیت شغلی زیادی در این جوامع و شهرهای کوچک خالی مانده است که می تواند برای مهاجران به کانادا فرصت بسیار خوبی باشد تا وارد کار تخصصی خود شده و در عین حال تجربه ی کار کانادایی کسب کنند. این برنامه های کاریابی که به کمک این مرکز برگزار می شود توسط دولت کمک مالی می شود.

بر اساس برنامه های کاریابی این مرکز، قرار بر این است تا تمام موقعیت های شغلی توسط مراکز مختلف در این شهرهای کوچک در اختیار آنها قرار گرفته و کارشناسان در این مرکز رزومه ی افراد را با این مشاغل تطبیق داده و بعد از حصول اطمینان از آماده بودن فرد او را برای مصاحبه بفرستند. همچنین علاوه بر کمک به پیدا کردن کار این مرکز افراد مهاجر را با مراکز مختلفی که فرد در بدو ورود به آنها احتیاج دارد مرتبط می کند.