شهروند- بنا به تصویب شورای شهر ریچموندهیل یکی از خیابان های این شهر به نام Urmia Avenue نامگذاری می شود. در میهمانی شامی که از طرف جامعه ایرانی بزرگشهر تورنتو در قدردانی از خدمات دکتر مریدی به عنوان نماینده پارلمان و وزیر دولت انتاریو و با شرکت حدود یک هزار تن از جامعه ایرانی و جمعی از غیرایرانیان برگزار شد، شهردار ریچموندهیل همراه با تعدادی از اعضای انجمن شهر در آن شرکت کردند.

در این میهمانی دیوید بارو شهردار ریچموندهیل طی سخنانی از خدمات دکتر مریدی به این شهر قدردانی کرد و اظهار داشت که طبق تصویب شورای شهر ریچموندهیل و به پاس خدمات دکتر مریدی یکی از خیابان های این شهر به نام زادگاه او به عنوان “خیابان اورمیه” نامگذاری می شود و سپس از اعضای انجمن شهر حاضر در میهمانی و دکتر مریدی دعوت کرد که به صحنه بیایند تا تابلوی خیابان اورمیه را به ایشان اهدا کنند. این مراسم با شور و شعف و استقبال فراوان جمع روبرو شد.

دکتر مریدی که کاملا از اعلام این تصمیم شهرداری ریچموندهیل “سورپرایز” شده بود، طی سخنانی ضمن سپاسگزاری از انجمن شهر این نامگذاری را بزرگترین هدیه شهر ریچموند هیل به خود دانست.

شهردار ریچموندهیل در ادامه سخنان خود اظهار کرد که اورمیه با ۴هزار سال سابقه یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیاست و در دنیا نام ۳شهر با کلمه “اور”(به معنی شهر) شروع می شود. اولی شهر “اور” در عراق است که زادگاه حضرت ابراهیم شناخته می شود، دومی شهر “اورشلیم” (شهر صلح) و سومی “اورمیه” (شهر آب) در ایران است که زادگاه دکتر مریدی است. اورمیه به عنوان زادگاه زرتشت پیامبر ایرانی شناخته می شود و به تعبیری سه مرد عاقل که از شرق به اورشلیم رفته و ظهور حضرت عیسی را بشارت دادند، ارمغان اورمیه بودند.

اورمیه همانند ریچموندهیل شهر چند قومی است که در آن آذری ها، کردها، کلیمی ها، ارمنی ها و آسوری ها قرن هاست که در کنار هم زندگی می کنند.

لازم به یادآوری ست که این اولین باری است که در کانادا یکی از خیابان ها به نام شهری در ایران نامگذاری می شود و این نامگذاری علاوه بر تقدیر از خدمات دکتر مریدی نشانه سپاس از جامعه ایرانی بزرگشهر تورنتو و خدمات آنان به کاناداست. حدود ۱۰درصد جمعیت ۲۰۰هزار نفری ریچموندهیل را کانادایی های ایرانی تبار تشکیل می دهند.