شهروند- بعد از دو سال ممنوعیت، Pride Toronto اعلام کرد که پلیس تورنتو می تواند برای شرکت در رژه غرور سال ۲۰۱۹ درخواست خود را ارائه دهد. مدیراجرایی این سازمان، اولیویا نواما (Olivia Nuamah) ، اعلام کرد که این تصمیم بعد از مشورت و نشست طولانی با برخی از اعضای جامعه ی LGBTQ+ و همچنین نیروی پلیس گرفته شده است.

 

رابطه ی جامعه ی LGBTQ+ و پلیس تورنتو بعد از مرگ آلورا ولز (Alloura Wells)، یکی از زنان تراجنسگرا در تورنتو، و پرونده ی قتل های زنجیره ای بروس مک آرتور بسیار پیچیده شد و باعث شد که اعضای این جامعه به میزان زیادی اعتماد خود را به پلیس تورنتو از دست بدهند زیرا بر این باور بودند که امنیت آنها تامین نمی شود. این عدم اعتماد باعث شد که پلیس تورنتو برای مدت دو سال از شرکت در مراسم رژه ی غرور، در لباس پلیس، منع شود.

به گفته ی نواما Pride Toronto شریک واقعی شهرداری و پلیس تورنتو است و این تصمیم که پلیس دوباره میتواند با یونیفرم مخصوص در این مراسم شرکت کند، براین اصل اساسی استوار است که امنیت افراد جامعه ی LGBTQ+ حفظ می شود و از این مهم اطمینان حاصل شده است.

بسیاری از مردم عادی و اعضای محله ی چرچ و ولزلی به این خبر واکنش های منفی نشان داده اند. این افراد می گویند با دیدن پلیس احساس آرامش و امنیت  ندارند. رییس پلیس تورنتو، مارک ساندرز از این واکنش ها ناراحت است و می گوید این بازگشت نتیجه ی مشورت ها و نشست های بسیاری است که همچنان ادامه دارد و حتما تأمین امنیت این جامعه یکی از اهداف مشترک پلیس و این سازمان است.