شهروند: برنامه تحقیقاتی Fifth Estate اخیرا کشف و افشاء کرده که دولت فدرال از هشت سال پیش تاکنون درباره این پرسش که آیا کمربند ایمنی برای اتوبوس مدارس لازم  است یا خیر مشغول تحقیق و کار پژوهشی و همینطور در حال مشورت با کارشناسان حمل و نقل و تصادفات جاده ای بوده است.

در چند بخش خبری شبکه ی سی بی سی، گزارش هایی در این زمینه با تکیه بر آنچه همکارانشان، برنامه سازان Fifth Estate روی آن کار کرده بودند، تهیه و پخش کرده است. با توجه به نتیجه ای که تحقیقات دولت فدرال به دست آورده و چندین مصاحبه که با رانندگان این اتوبوس ها، والدین و حتی بچه هایی که با این اتوبوس به مدرسه می روند، استفاده از کمربند ایمنی مطمئنا در تصادفات احتمالی از آسیب رسیدن به کودکان جلوگیری می کند و شگفتی اینجاست که چرا دولت فدرال همانند کمربند ایمنی برای خودروهای معمولی استفاده از آن را در اتوبوس مدارس به طور قانونی اجباری نمی کند!

پس از پخش و افشاگری سی بی سی ظاهرا قرار شده این موضوع اجرایی شود. اجباری کردن کمربند ایمنی از آنگونه اموری است که نیازی به رای گیری در مجلس هم ندارد.