شهروند- اگر در تورنتو گردش می کنید و عادت دارید که به نام ها و اسامی خیابان ها و پارک ها توجه کنید منتظر یک تغییر بسیار مهم از بهار امسال باشید. شهرداری تورنتو در تلاش است تا نام پارک های بخش شرقی شهر و برخی مناطق قدیمی در تورنتو را دوباره نامگذاری کند و این بار نام هنرمندان و مضامین مرتبط با فرهنگ مردمان بومی را برای این پروژه انتخاب کرده است.

شهرداری تورنتو این تغییر را بخشی از برنامه ی بلند مدت کانادا برای آشتی با مردمان بومی می داند و معتقد است که باید تاریخِ درست ِ شهری را که در آن زندگی می کنیم بدانیم و یادمان باشد که قبل از این شهر مدرن و برج های سر به فلک کشیده، مردمانی در این مناطق حضور داشتند که با فرهنگ غنی و تاثیر گذارشان تورنتوی امروز را برای ما ساخته و به آن روح و حیات بخشیده اند.

بر همین اساس قرار است تا نام پارک های در نزدیکی Don River به Wonscotonach Parklands تغییر کند. Wonscotonach در زبان بومیان به معنی “زمین سوخته ی سیاه” است و گفته می شود که این مکان محل استقرار بومیانی بوده است که برای شکار به این مناطق می آمده اند. همچنین قرار است تا مناظق مشخصی برای بومیان تورنتو در نظر گرفته شود تا بتوانند در دل طبیعت رفته و مراسم ویژه روشن کردن آتش و دیگر آیین های خود را در آنجا انجام دهند.